Länder vi har erfarenhet från

Här kan du läsa om våra erfarenheter från de många länder vi har varit i och ordnat resor till.

Dra för att flytta och titta på andra områden/världsdelar.
Zooma in för att titta närmare och för att kunna välja land mer exakt.
Klicka på en flagga och sedan på ”Läs mer” för att läsa om landet.

(Eller välj land i den alfabetiska listan under kartan. Galápagosöarna och Italien kommer av tekniska orsaker före A i listan.)