skålar med kryddor

Hit kan vi åka

31 maj 2021
Här är svar på vanliga frågor om UD:s reserekommendationer, reseförsäkringar och regler de olika länderna har infört för att minska risken för smittspridning.

Informationen på denna sida lämnas med reservation för felskrivningar. Vid en konkret resa, kontrollera alltid informationen som lämnas av respektive lands myndigheter. Kontrollera också svenska utrikesdepartementets reserekommendationer på webbplatsen Sweden Abroad.

Ingen avrådan från vissa europeiska länder

I mars 2020 införde Sveriges utrikesdepartement en avrådan för svenska medborgare från icke nödvändiga resor till alla länder. Därefter har avrådan i flera omgångar hävts från vissa länder, och det har i praktiken blivit möjligt att resa dit igen. Det som gäller fr.o.m. 1 juni 2021 är följande:

Länder utanför EU – avrådan

För resor till länder utanför EU/EES/Schengen/Storbritannien avråder UD från icke nödvändiga resor till och med den 1 juli 2021 med undantag för nedanstående länder.

Från och med den 1 juni 2021 hävs avrådan från icke nödvändiga resor till:

  1. Australien
  2. Israel
  3. Nya Zeeland
  4. Rwanda
  5. Singapore
  6. Sydkorea
  7. Thailand

Övriga länder inom EU/EES/Schengen/ Storbritannien – avrådan

Till övriga länder inom EU, EES, Schengenområdet och Storbritannien har tidigare avråtts från icke nödvändiga resor tills vidare. För tillfället finns det inga länder som omfattas av denna avrådan.

UD:s senaste beslut fattades 24 maj 2021. När nytt beslut kommer är inte bestämt. Se UD:s webbplats Sweden Abroad.

_________
* Enskilda länder kan ha särskilda regler för inresa och vistelse. Det är viktigt att man följer de regler, råd och rekommendationer som gäller under transporten och på resmålet. Ett stort eget ansvar faller på den enskilde resenären att genomföra resan på ett säkert sätt.

 

UD uppmanar svenska resenärer utomlands att skriva upp sig på svensklistan, läsa ambassadens reseinformation på Sweden Abroad samt ladda ner mobilappen UD Resklar och i den slå på pushnotiser för det land man befinner sig i.

Vad innebär det när UD avråder från resor?

Den vanliga reseförsäkringen gäller normalt inte om du väljer att resa trots att UD avråder. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller. Läs mer på Konsumenternas.se.

UD kan avråda

  • från icke-nödvändiga resor, vilket innebär turist- och besöksresor
  • från alla resor, vilket även inkluderar tjänsteresor och alla andra resor
  • från resor och uppmana svenskar att lämna landet (en sådan avrådan utfärdas enbart i situationer med överhängande fara för liv och hälsa).

Läs mer om vad UD:s avrådan innebär på UD:s webbplats swedenabroad.se.

Vad gäller för kostnadsfri avbokning av paketresa när UD avråder?

LG Travel tillämpar SRF:s (Svenska resebyrå- och arrangörsföreningens) allmänna villkor, och enligt dessa har en resenär rätt att avboka sin paketresa om UD avråder från att resa till destinationen.

För att en resenär ska ha rätt att avboka en paketresa kostnadsfritt krävs att resenären kan visa att det föreligger sådana omständigheter på resmålet vid tidpunkten för resan som medför att resan inte kan genomföras. Eftersom UD:s avrådan kan komma att ändras, tillåts kostnadsfri avbokning endast under de sista 14 dagarna före avresa för resor utanför EU/EES/Schengen-området. Vid tidigare avbokning tillämpas de vanliga avbokningsvillkoren (vilket innebär kostnadsfri avbokning på vissa villkor).

Inresa till Sverige från utlandet

Läs på polisen.se om vad som gäller (för utländska medborgare) vid inresa till Sverige.

Se också Folkhälsomyndighetens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Bild längst upp:
skålar med kryddor
Kryddor i Jeju, Sydkorea. Photo by Daniel Bernard on Unsplash