Egypten

Egypten tillhör de mindre frekventerade av ”våra” länder, och bortsett från en specialresa upplagd åt en intresseförening för flera år sedan och i tidigare uppdragsgivares regi har vår aktivitet i Egypten inskränkt sig till privata besök.

Vi har besökt Kairo, Alexandria, El Alamein och ökenoasen Siwa, som är en av landets mest isolerade platser långt ute i Sahara. Oerhört fascinerande och inga turisthorder, som vid pyramiderna och i Luxor. Bland turistorterna bortom det äkta Egypten kan ett privatbesök i Hurghada nämnas, men den Egyptensugne kan rekommenderas ett besök i Siwaoasen.

Prata om Egypten med oss.

JW JK

röd matta och interiör från en moské
Moské i Alexandria, Egypten. Photo by Ahmed Sherif on Unsplash