Ghana

Under sin tid som brittisk koloni var Ghana känt som Guldkusten och var en av Storbritanniens mest framgångsrika och vinstgivande kolonier. Ghana var det första landet söder om Sahara att vinna självständighet från den brittiska kolonialmakten år 1957. Tiden därefter präglades av politisk oro och militärkupper, men sedan 1992 har Ghana befäst sin position som en av Afrikas ledande demokratier.

Kuststräckan längs Guineabukten väntar 25 mil av vita paradisstränder och kokospalmer på att exploateras av turistindustrin, men man bör ha i åminnelse att detta tidigare var mörkrets kust och kallades för Slavkusten. Europeiska kolonisatörer kämpade om herraväldet varom vittnar åtskilliga kustfort. På 1600-talet hade slavhandeln antagit groteska proportioner och Karl X Gustav ansåg att Sverige borde delta i den lukrativa handeln. Han beordrade byggandet av fästningen Karlsborg, där Svenska Afrikakompaniets köpmän under sju års tid på 1650-talet handlade med slavar. Fortet övertogs sedan av danskar, sedan av holländare och slutligen av britterna och svenskarna drevs bort från Västafrika. Men rester av fortet finns kvar och påminner om den svenska närvaron.

Ett stycke norrut ligger Kumasi, den forna huvudstaden i det gamla Ashantiriket vars invånare kallades ”guldfolket” p.g.a. sin flitiga användning av den lokalt utvunna ädelmetallen och minnesmärken från ashantikulturen vårdas som världsarv.

Mole National Park är en av landets safaridestinationer, så det går bra att be oss ordna en resa till Ghana. Då kör vi gärna enligt de bägge tidigare upplägg åt grupper när vi var verksamma hos en annan arbetsgivare. Välkomna innan massturismen tar vid och där kombinationen av safari, ashantikultur, svensk slavhandelshistoria och badmöjligheter bäddar för intressanta reseupplevelser.

Prata Ghana med oss.

JW

grillspett på en planka
Grillspett i Ghana. Photo by Nino Kojo on Unsplash