Kaliningradområdet

(län tillhörigt Ryssland)

Gamla Königsberg har blommat upp där det ligger som en exklav avskärmat från moderlandet Ryssland och omgivet av EU-länderna Polen och Litauen.

Anledningen till att det blivit så är att denna tidigare tyska nejd, fram till 1945 benämnd Ostpreussen, erövrades av Sovjetunionen vid krigsslutet. Södra delen av Ostpreussen kom att tillfalla Polen medan Königsbergområdet blev ett sovjetiskt län (oblast) styrt av Ryska sovjetrepubliken. Königsberg döptes om till Kaliningrad, tyskar fördrevs och in flyttade ryssar och ukrainare, ditkommenderade av Stalin. På den tiden tänkte man sig inte att Sovjetunionen skulle falla sönder, men när så skedde 1991 och de baltiska sovjetrepublikerna utropade sin självständighet hamnade Kaliningradområdet i limbo och fick hanka sig fram som en rysk perifer utpost. Det sovjetiska Kaliningrad blev örlogshamn och som sådan stängd för besökare utifrån ända fram till 1992, då den åter öppnades för besökare utifrån.

Kaliningrad
Kaliningrad.

Sedan dess har mycket hänt, och idag upplever vi en sjudande Östersjömetropol, ett slags ryskt Hongkong, som efter sovjettiden kommit att vårda minnet av sitt preussiska förflutna.

I samband med Kaliningrads 750-årsjubileum år 2005 restaurerades den gamla domkyrkan, och i närheten har man byggt upp ett affärscentrum i historisk stil som knyter an både till hansatidens byggnadsstil och den tsarryska arkitekturstil som bland annat S:t Petersburg uppvisar.

Inför fotbolls-VM 2018 gjordes ytterligare en stor upprustning, och det har till och med diskuterats om man kanske skulle återskapa hela den tidigare gamla stan som bombades sönder och samman under kriget.

Kontrasten är stor mellan den stad vi mötte när vi skyndade hit 1993. Sedan dess har vi hos tidigare arbetsgivare varit färdledare på resor ”Baltikum runt”, som inkluderat Kaliningrad, samt arrangerat resor hit som även omfattat den tidigare sovjetiska örlogsbasen Baltijsk och Kuriska näset, den tio mil långa och mycket smala landtunga av sand som separerar Kuriska sjön från resten av Östersjön. På smalaste stället är näset bara 500 meter bred och idag delat mellan Litauen och Kaliningradexklaven.

UD avråder tills vidare från alla resor till Ryssland, och vi har svårt att se att vi kan ordna några resor dit under överskådlig tid. Vår resa till Gamla Ostpreussen, som ursprungligen var tänkt att gå av stapeln i augusti 2020, fick ställas in först p.g.a. coronaviruspandemin och sedan p.g.a. den ryska fullskaliga invasionen av Ukraina. Läs mer här.

Och vill ni prata Kaliningrad så hör av er till oss.

JW NB

Våra resor till Kaliningradområdet

palats framför en fontän
Kaliningradområdet. Photo by Nick Romanov on Unsplash