Litauen

Litauen är ett land med helt annan karaktär än de båda övriga baltländerna. Atmosfären är mer centraleuropeisk och landet starkt präglat av katolicismen, till skillnad från Lettland och Estland, som är protestantiska.

Efter sitt enande på 1200-talet antog Litauen som sista europeiska land kristendomen i slutet av 1300-talet. Då ingicks också den union med Polen som kom att bestå i 400 år, innan Ryssland, Preussen och Österrike styckade upp det polsk-litauiska riket under det som i historien kallas ”Polens tre delningar” i slutet av 1700-talet. Litauen tillhörde därefter Ryssland fram till självständigheten 1918.

Men efter första världskrigets slut uppstod stridigheter om Vilniusområdet mellan de då återuppståndna länderna Polen och Litauen. Detta fick till följd att nuvarande huvudstaden Vilnius låg i Polen under mellankrigstiden, då istället Kaunas var litauisk huvudstad. Efter Molotov-Ribbentroppaktens delning av Polen återförde sovjetmakten Vilnius till Litauen. Sovjetunionen ockuperade de baltiska staterna från 1940, och Litauen blev den första sovjetrepublik som redan 1990 utropade sin självständighet. Tevetornet i Vilnius stormades av sovjetiska trupper på morgonen den 13 januari 1991 varvid fjorton obeväpnade demonstranter sköts ihjäl.  Efter massakern benämnde västpressen den annars så populäre Gorbatjov för ”Mördaren i Kreml”.

katedral och klocktorn
Vilnius. Foto: Jörgen Westerhov.

Under sovjettiden förföll Vilnius gamla kvarter rejält, men efter självständigheten har en beundransvärd upprustning skett. Vilnius skiljer sig till karaktären från Riga och Tallinn genom att stämningen är mer centraleuropeisk. Missa inte KGB-museet, katedralen med sitt fristående klocktorn, Gediminaskullen, den gamla judiska stadsdelen och parlamentsbyggnaden med sina barrikader från de dramatiska händelserna i januari 1991 i samband med Litauens frigörelsekamp.

Förutom Vilnius får man inte missa Korsberget, beläget utanför staden Siauliai. Traditionen att resa kors här går troligen tillbaka till 1300-talet när Litauen kristnades, men sovjetmakten ansåg kristendomen vara ett hot mot dess maktmonopol och korsen raserades. Snart stod emellertid nya kors på plats vilka i sin tur revs för att ersättas av nya. Så höll det på. Korsberget blev så småningom en symbol för litauernas frihetslängtan och idag finns en kompakt skog av kors som erinrar om folkets lidande, hopp och tro. Och ett vittnesmål om krig, ockupation och förtryck.

Under våra talrika besök, som färdledare på baltiska rundresor och privat, har vi etablerat god kännedom om landet, kunskaper vi bär med oss till LG Travel. Vi har arrangerat konferensgrupper i Vilnius och Klaipeda och vill även slå ett slag för Kuriska näset, som Litauen delar med den ryska Kaliningradexklaven. Se mer under vår kommande resa ”Det gamla Ostpreussen”.

Som kuriosa nämner vi också Europaparken, belägen ca 20 minuters färd från Vilnius. I parken finns skulpturer utformade av konstnärer från 70 olika länder och parken markerar Europas geografiska centrum! Detta kanske förvånar, men Europas östgräns anses ju gå vid Uralbergen, Och därmed ligger Litauen mitt i Europa. Europaparken skapades 1991 av en litauisk bildhuggare och räknas som en av Litauens populäraste attraktioner.

Välkommen till Litauen med oss och planera besöket med oss.

PB JW NB

Våra resor till Litauen

slott i sjö
Öslottet i Trakai. Foto: Niklas Bönnemark.