Vatikanstaten

Om du har varit i Rom har du med all säkerhet också varit i världens minsta självständiga stat. Det räcker med att spatsera på Petersplatsen och besöka Peterskyrkan för att kunna lägga Vatikanstaten till raden av besökta länder.

Med sina blott 0,44 kvadratkilometer och runt 800 invånare är Vatikanstaten av idag en spillra av sina fornstora dagar, då den under namnet Kyrkostaten omfattade större delen av centrala Italien. Påvarna gavs under århundradena efter romarrikets fall politisk kontroll över dessa centralitalienska områden när övriga Italien kom att bestå av en rad självständiga sjörepubliker, kunga- och hertigdömen och stadsstater.

Inte förrän på 1860-talet började de enhetssträvanden ta form som resulterade i att kungariket Italien bildades 1870. Då intog italienska styrkor Rom och Kyrkostaten införlivades i den nya staten. Påven vägrade acceptera och barrikaderade sig i kvarteren som idag är Vatikanstaten och det dröjde ända till 1929 innan italienska staten under Mussolini kunde försonas med påven i det fördrag som ligger till grund för dagens lilla statsbildning.

Där finns inga hotell och bara en kafeteria i Vatikanmuseet, som naturligtvis är ett av världens mest storslagna museer. Till Peterskyrkan med Sixtinska kapellet är det fritt tillträde, men övriga delen är muromgärdad och innesluten. Det går att förhandsboka en liten tur med öppen minibuss genom Vatikanenträdgården, men till övriga delar äger man inte tillträde, såvida man inte träder i påvens tjänst.

Kuriosa: Vatikanen, som gett namn åt staten, är en kulle i nordvästra Rom, dock icke en av de sju klassiska som den eviga staden anses vara byggd på.

Vatikanstaten är kanske inte ett mål i sig, men välkommen att dryfta Italienresor med oss.

JW

folk som går i en spiraltrappa inomhus sedd uppifrån
Vatikanmuseet. Photo by Cezar Sampaio on Unsplash