Storbritannien

Storbritannien, Great Britain eller bara Britain? Eller United Kingdom, förkortat UK?

Tja, fullständigt namn är United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, så därför används de olika benämningarna, fast svenska UD har bestämt att Förenade kungariket bör användas på svenska. Det blir ändå oftast Storbritannien, eftersom det är enklare, och brittiska EU-utträdet klingar smidigare än förenadekungarikiska EU-utträdet.

Kungariket i fråga har vuxit fram i olika etapper och i takt med att England expanderat sitt territorium. Wales kuvades redan kring 1280 och blev en del av England medan Skottland lyckades hålla stånd mot de ständiga engelska erövringsförsöken och behöll sin självständighet till 1603, då England och Skottland förenades i en personalunion. Anledningen var dock inte krig utan att engelska drottningen Elizabeth I dog barnlös och hennes närmaste släkting var kusinbarnet Jakob VI av Skottland, som därmed ärvde Englands tron. Monarken titulerades ”kung av England och Skottland”, men snart började man i England använda begreppet Great Britain för att markera sina all-brittiska ambitioner. I England stördes man över att ha den skotska Stuartätten på tronen och 1688 iscensatte parlamentet i London ”den ärorika revolutionen” med hänvisning till att den skotske regenten var katolik och strävade efter att återinföra katolicismen i det protestantiska England. Istället lät engelsmännen regentskapet övergå till kungahusets närmaste protestantiska släkting, vilket innebar att först holländska Oranien-Nassau och i förlängning huset Hannover från Tyskland kom att sitta på den brittiska tronen. Flera av klanerna i Skottland var katolska, liksom irländarna, och de slöt upp bakom den detroniserade Stuartmonarken. Krigen som följde, jakobitupproren, ledde till att England genomdrev en fullskalig union år 1707 och avskaffade det skotska parlamentet. Därmed blev namnet United Kingdom of Great Britain för första gången officiellt. Åtgärden föranledde ytterligare skotska uppror vilket kulminerade i Englands totala underkuvande av Skottland efter slaget vid Culloden (utanför Inverness) i april 1746, varefter Skottland stöptes om i grunden och skotska traditioner förbjöds. Så förblev det fram till segeryran efter besegrandet av Napoleon 1815 då engelsmännen, som på grund av kontinentalblockaden isolerades på sina öar, upptäckte det tidigare föraktade Skottlands fascinerade kultur och natur. Skottarnas insatser i kampen mot Napoleon bidrog också till den totala omvärderingen och i Skottland införskaffade monarken ”sommarstugan” Balmoral samtidigt som kust- och höglandsorter blev högsta mode bland engelska överklassen.

Vid den tidpunkten hade namnet kompletterats till United Kingdom of Great Britain and Ireland, vilket skedde 1801 då England efter 700 år slutligen nedkämpat allt motstånd på Irland och infogat ön i sin statsbildning. Då tillkom också flaggan vi känner som Union Jack, ett grafiskt mästerverk där tre kors från respektive skyddshelgon – Englands Saint George (sankt Göran), Skottlands Saint Andrew (aposteln Andreas) och Irlands Saint Patrick – sammanfogats. Denna har bestått trots den namnjustering som till följd av Irlands delning 1922, när endast de sex protestantiska grevskapen i Nordirland kvarstod i vad som sedan dess hetat United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.

Brittiska besök, både privata och som färdledare på åtskilliga rundturskombinationer hos tidigare arbetsgivare samt olika konferensarrangemang har gett oss god kännedom om brittiska öarnas fantastiska utbud av och möjligheter till strålande reseupplevelser.

Toodle-oo, see you in Britain! Och välkommen att spika brittiska visiter genom att kolla under respektive region vem av oss som bäst will look after your requests.

Riksdelar

 

Kronbesittningar

Landets tre kronbesittningar, som inte ingår i United Kingdom.

 

Utomliggande territorier

Ett europeiskt utomliggande territorium, Gibraltar. Utanför Europa återstår Brittiska imperiet idag av 13 avhängiga territorier (klicka här för en sammanställning och karta), av vilka vi har erfarenhet av Bermuda, Brittiska Jungfruöarna, Caymanöarna och Anguilla.

Union Jack
Union Jack, Förenade kungarikets flagga. Photo by James Giddins on Unsplash